انجمن ها

انجمن یارانِ ایران

افشاگری جدا شدگان

خیانت رجوی به جداشدگان از مجاهدین خلق

خیانت رجوی به جداشدگان از مجاهدین خلق

وقتی برای دریافت مستمری پناهندگی ماهانه به دفتر سازمان مجاهدین خلق در تیرانا مراجعه کردیم، مسئول پرداخت مستمری در دفتر مالی یک برگه سراسر توهین و تحقیر را…

چند خط به مناسبت میلاد فرخنده عیسی مسیح

چند خط به مناسبت میلاد فرخنده عیسی مسیح

در آستانه سالروز میلاد مسیح هستیم ضمن اینکه پیشاپیش تهنیت و تبریک به همه مسیحیان جهان به خاطر میلاد فرخنده عیسی مسیح مبشر صلح و آرامش و آزادی…

داستان هتل مهاجرو شارلاتانیزم آقای رجوی

داستان هتل مهاجرو شارلاتانیزم آقای رجوی

این مقاله رافقط برای ثبت تاریخ مینویسم چند روز پیش مقاله ای ازاقای عارف اقبال خوندم که درباره اقای نادری نوشته بودودران مقاله سوال کرده بود به این…

  • انجمن ها
  • افشاگری جدا شدگان
  • اخبار
  • مصاحبه ها

افشاگری جدا شدگان

هشتمین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

هشتمین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

هشتمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه نوامبر 2017 – به زبان فرانسه به نام…

هفتمين شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

هفتمين شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

هفتمين شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه اكتبر 2017 – به زبان فرانسه به نام…

ششمین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

ششمین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

ششمین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد ششمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق…

انجمن ها

نامه تشکر از آقای دنیس مک شین، نویسنده و نماینده سابق انگلستان

نامه تشکر از آقای دنیس مک شین، نویسنده و نماینده سابق انگلستان

جناب مک شین عزیز، با درود من مهدی خوشحال ساکن کشور آلمان هستم. ضمن تشکر از کمک انساندوستانه شما و تاسف از ضرب و شتمی که به خاطر…

افشاگری جدا شدگان

مصاحبه ها

اخبار

انجمن ها

انجمن یارانِ ایران

افشاگری جدا شدگان