ابراز نگرانی وهمدردی مریم رجوی با زلزله زده ها

ابراز نگرانی وهمدردی مریم رجوی با زلزله زده ها

ابراز نگرانی وهمدردی مریم رجوی با زلزله زده ها

بعد از زلزله غرب کشور مریم رجوی  از جوانان میخواست که به کمک هموطنان خود بروند هرچند که کسی

حرفهایش را فکر نکنم تا الان شنیده باشد واصلا کسی نه میخواهد ونه دوست دارد صدای اینها را بشنوند وفکر کنم

فردا به پای خود بگذارد که با پیام مریم رجوی این همه کمک رسانی کردند در صورتی که همین کردها روزی

فرزندان وزن وبچه هایشان زیر تانکهای همین فرقه کشته میشدند همین سازمان با کمک همین صدام مردم هلبچه را با بمبهای شیمایی نابود کردند

روزی مردم غرب کشور با خمپاره های همین سازمان وبا دستور همین مریم به خاک خون کشیده شدند روزی

همین کردها با کمک صدام ومجاهدین کشته میشدند

به نظرشما معنی این پیام چیست ایا دلسوزی وهمدردی این سازمان بخاطر مردم بوده یا چیز دیگر این حرفهای مریم رجوی است

از این رو ضروری است که هموطنان ما در غرب ایران به‌ویژه جوانان دلیر برای نجات مردمی که زیر آوار مانده‌اند، برخیزند و به‌مصیبت‌زدگان این حادثه کمک کنند.
رو در روی رژیم ولایت فقیه، اکنون زمان همبستگی است و یاری رساندن به‌مصیبت‌زدگان و نجات آنان یک وظیفه مقدس ملی است

حال چه اتفاقی افتاده که سر تا پای این سازمان کاسه داغ ترازاش

شده وبرای زلزله زدگان غرب کشور همدردی میکنند این همان مریم رجوی هست که به کشورهای اروپایی

وامریکایی التماس میکند که تحریم  ها را علیه ایران بیشتر وبیشتر تر کنید ولی امروز ابراز همدردی میکند این

سازمان همان سازمانی است که اطلاعات ایران را به دشمنش میداد ومردمش را به کشتن میدادند حال میخواهد از

اب گل الود ماهی بگیرد وکسی نیست که بگوید نه به ان قسم حضرت عباس ونه به این دم خروس چه شده است که

طرفدار مردم وبخصوص کردها شده اید چرا ان موقع فرمان حمله صادر میکردید واز کشته شدن انها لذت میبردید

چنین احساسی نداشتید اری پیام مریم رجوی هیچوقت بخاطر مردم نبوده ونیست وتنها هدف این سازمان چیزه دیگریست هرچند هم تمام دنیا وهم مردم ایران میدانند که این سازمان از روز بنیانگذاری تا همین امروز حتی یک قدم

هم برای مردم ایران برنداشته است وهمیشه سنگ خلق قهرمان ایران را به سینه میزنند

همایون کهزادی انجمن یاران ایران