اعتراضات مردم ایران به مشکلات معیشتی و مریم رجوی

اعتراضات مردم ایران به مشکلات معیشتی و مریم رجوی

با تو جه به اعتراضات مردم در رابطه گرانی حزب ها وگروهکهای خرابکار برای استفاده از این

موقعیت به نفع خود پیامهایی را به مردم ایران فرستادند وانها را به خشونت وخرابکاری دعوت کردند

تا شاید بتوانند موج سواری کنند واز این آب گل آلود بتوانند استفاده‌ای برده باشند وهمینطور

سازمان مجاهدین از قول مسعود رجوی چند پیام به مردم ایران فرستادند ومریم رجوی هم مردم را

به خشونت وخرابکاری دعوت کرد اولاً به قول فضای مجازی به وطن فروش وبیگانه ربطی ندارد ما

بین بد وبدتر بدون شک بد را انتخاب میکنیم نه وطن فروش وقاتل

مردم ایران همین مریم رجوی بیشترین لابیگری را در رابطه با تحریم

ها علیه مردم ایران انجام داد وچه بسا پولهای کلانی که که خرج

این کار کرد تا بتواند مردم ایران را در فشار قرار دهد تا بتواند به

خواسته خودش یعنی به قدرت رسیدن برسد اما نمیدانست که

مردم ایران آبی نیست که بتوانند جلوی آن ابیاری کرد حال همین

شهرهایی که اعتراض کردند ببینید چه جوابی به این فرقه داده‌اند

ما اگر بخواهیم صدای شما رو نشنویم کی رو باید ببینیم

نخود هر اش به شما چه ربطی دارد

خدایی خیلی پر رو هستین مگه خودتان پول ندادین ما رو تحریم کنن

ای بابا این وطن فروشها چی میخوان از جون ما

طرف رو توی ده راه ندادند سراغ کدخدا رو میگرفت

اصلاً ایران به شما چه که دخالت میکنید شما عشق وحالتون رو بکنید تو اروپا

مگه شوهرت نمرده بود چطوری زندش کردی

شما اگر به فکر ایران وایرانی بودین وطن فروشی نمیکردید برای صدام وعربستان واسرائیل

ما اگر گوشت هم را بخوریم استخوان هم را دور نمی اندازیم

ما با گرانی مشکل داریم نه با دولت

اصلاً تو چکاره ای که دخالت میکنی

ایول دم مسعود گرم اینقدر بهش فشار اومده از تو قبر پیام داد

مریم رجوی تو سرت تو لاک خودت باشه بابا عشقو حالتو بکن تو اروپا

خوب اصلاً این دولت سرنگون بشه به شما چه میرسد فکر کردین میتونین قدم تو ایران بگذارید با

این همه جنایات وادم کشی

ببخشید خانم رجوی میشه بفرمایید کجا تشریف دارید

البته این تعداد بسیار کمی از کامنتها وجوابهایی بود که مردم به مریم رجوی وفرقه اش داده بودند

همین مریم رجوی بدون شک در حال حاضر در تلاش است تا تحریمها را بیشتر کند تا مردم ایران را

در فشار قرار دهد اما از آن سوی دیگر با پیامهای پوشالی وخشونت آمیز مردم را وادار به کشت

وکشتار میکند لذا از تمامی انسانهای بشر دوست سازمانهای بین‌المللی میخواهیم که تشویق به

کشت وکشتار ودخالت این فرقه را متوقف کنند ودر امور داخلی ایران دخالت نکنند زیرا اولاً نه

بجایی میرسند ونه مردم ایران چشم دیدن این‌ها را دارند

همایون کهزادی