انتشار سومین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به فرانسه ویژۀ افشای شوی مریم قجر در پاریس

انتشار سومین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به  فرانسه ویژۀ افشای شوی مریم قجر در پاریس

سومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه ژوئن 2017 – به زبان فرانسه به نام «Qui se RessembleS’assemble» (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در 12 صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال دوایز» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد.

شمارۀ سوم این مجله (شمارۀ ماه ژوئن 2017) که ویژۀ افشای شوی سالانۀ مریم قجر در سالن ویلپن پاریس می باشد دارای موضوعات زیر است:  

1-                  آشنائی با سازمان مجاهدین خلق: ایدئولوژی و خط مشی فرقه ای و تروریستی و سوابق آن  و اقدامات خشونت طلبانۀ آن در فرانسه و جنایات و کشتارهای آن در عراق از جمله علیه کردها در همدستی با رژیم و ارتش صدام حسین و مزدوری رهبران آن برای آن رژیم و افشای گرفتن پولهای نفتی هنگفت از صدام. این مقاله جهت آشنایی افراد خارجی آورده شده به شوی مریم قجر در پاریس که عمدۀ شرکت کنندگان در آن می باشند با ماهیت و سوابق این فرقه و رهبران آن از جمله مریم رجوی و همسرش، تهیه و تدوین شده است.

2-                  مقاله ای با عنوان «آیا می دانید؟ مریم رجوی پناهندۀ میلیاردر فرانسه که در آلبانی زندگی می کند!!». در افشای اینکه مریم رجوی با بیش از دویست نفر از اطرافیانش که همگی را با نامهای قلابی از عراق به فرانسه به عنوان پناهنده آورده تنها پناهنده در جهان می باشد که با ثروت میلیاردی حاصل فروش میلیونها بشکه نفت اهدایی صدام حسین و سرمایه گذاریها و پولشویی های کلان آنها در کشورهای مختلف و کمکهای مالی عربستان سعودی در مدت 36 سالی که به عنوان پناهندۀ فرانسه بوده بیشتر در عراق و اکنون در آلبانی زندگی کرده است و نه در فرانسه؟!!

3-                  مقالۀ یک روزنامه نگار فلسطینی شرکت کننده در جشن سالانۀ مریم رجوی در پاریس دو سال پیش تحت عنوان «مجاهدین خلق از اپوزیسیون مسلح تا تبدیل شدن به آلت دست»: روزنامۀ مستقل فلسطینی «المنار» چاپ بیت المقدس در مقاله ای به قلم حاتم استانبولی روزنامه نگاری که در میان سیاهی لشکر خارجی از عربهای برده شده به شوی مریم رجوی در ویلپن پاریس روز 13 ژوئن 2015 حضور داشته و خود از نزدیک شاهد ترکیب شرکت کنندگان و سخنرانان و ماهیتها و جهت گیریهای جنگ طلبانه آنها و عدم حضور ایرانیان و شخصیتهای ایرانی بوده است به تحلیل وضعیت کنونی فرقۀ رجوی و شوی سالانه اش در فرانسه پرداخته است.

4-                  مقاله ای با عنوان «نگاهی به فستیوال سالانۀ مریم رجوی در پاریس در سالهای گذشته» در افشای ترفندهای فرقۀ رجوی در جمع آوری سیاهی لشکر از افراد تبعۀ کشورهای مختلف از جمله عرب، افغانی، اهالی کشورهای اروپای شرقی و… به علت عدم حضور ایرانیان در شوی مریم قجر و بلکه تنفر و بیزاری آنان از این فرقه؛ همراه با تصاویری از شرکت خارجیان در این شو در سالهای مختلف در فرانسه و اعتراضات مردم فرانسه علیه حضور این فرقه و اجازه دادن به آن برای اینگونه تجمعات با هزینه های میلیونی.

متن این شماره از نشریۀ انجمن به زبان فرانسه و نیز شماره های گذشته در سند پ د اف در زیر آمده است که می توانید دانلود کرده و ببینید و در توزیع آن بین فرانسوی زبانها سهیم شوید:

دانلود نشریۀ فرانسوی شماره یک (آوریل 2017)

دانلود نشریۀ فرانسوی شماره دو (ماه مه 2017)

دانلود نشریۀ فرانسوی شماره سه (ویژۀ افشای شوی مریم قجر- ژوئن 2017)