بازجوئی ها و شکنجه های وحشیانه ودادگاهها با حضور و ریاست مسعود رجوی

بازجوئی ها و شکنجه های وحشیانه ودادگاهها با حضور و ریاست مسعود رجوی

 بازجوئی ها و شکنجه های وحشیانه ودادگاهها با حضور و ریاست مسعود رجوی بروایت سیامک نادری

برای دیدن و شنیدن ویدئو روی عکس کلیک کنید
 مصاحبۀ تلویزیون میهن تی وی – آقای سعید بهبهانی – آمریکا با آقای سیامک نادری جداشده از سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) در آلبانی – سه شنبه 6 فوریه 2018.