باز این حیله گر،حیله جدید رو کرد

باز این حیله گر،حیله جدید رو کرد

نمیدانم تا چه اندازه از حیله گری ودروغ فریب این مجاهدین خبردار هستید از روزی که این سازمان به عراق فرار کردند وتا همین امروز که تقریبا سی چهل سال است هر سال این حرفهای مریم ومسعود برای سرکار گذاشتن وفریب اسیران تکرار شده است هر بار به نوعی هم سر خود وهم سر اسیرانش را کلاه گذاشته است اما کلاه ودروغ وحیله امروز مریم رجوی چیز دیگری است یعنی اخر حیله گری را رو کرد به قسمتهایی که مریم خودش در گردهمایی میلیاردی که خرج کرده بود گفته است
اشرف سه 3
سال گذشته، چه فرخنده سالی بود که بهارآفرینان ملت ایران، زنان و مردان اشرفی، دام‌ها و محاصره‌های طولانی را درهم شکستند و کارزار بزرگ خود برای انتقال امن و سالم در هیأت جمعی و سازمانی‌شان را به‌پیروزی رساندند
این در حالی بود که سران رجوی برای خروج از عراق خودشان را به اب واتیش میزدند اما بعد از اینکه دولت عراق تصمیم خود را گرفت اینگونه وارونه میکنند
و خوشا مجاهدین که در دوران جدید، برای برپایی سازمان کار و تشکیلاتی نوین به‌پا خاسته‌اند و بهار انسانی تازه‌یی در روابط میان خود شکوفا کرده‌اند،
حال شاید کسانی باشند که از البانی خبر نداشته باشند واین چیزها را باور کنند اما در البانی بجز تعداد انگشت شماری وانهم از سران مجاهدین که دست در خون مردم ایران دارند کسی دیگری نیست وهمه از این فرقه جدا شده اند اگر سایتهای مربوط به جداشدگان را مطالعه کنید انوقت خواهید فهمید که حرفهای مریم رجوی خطاب به چه کسانی بوده است ایا کسی جز این تعداد که انهم سالخورده وپیر وافتاده کسی مانده است یا خیر
اما جالب تر از همه این است که مریم رجوی چگونه برای مردم ایران دعا میکند
مریم رجوی
باشد که پایان زمستان، امسال بشارت‌دهنده شکست اشغالگری و جنگ‌افروزی در ایران باشد این هم دعای سال نو برای خلق قهرمانی که به قول خودشان این فرقه دارند برای انها مبارزه میکنند نمیدانیم به دم خروس باور کنیم یا به قسم حضرت عباس این فرقه نه به اینکه میگویید ما برای خلق قهرمان مبارزه میکنیم نه به این دعایی که جز نفرین چیزی دیده نمیشود ونه به ان تبریک سال نو
گذشته از همه اینها تعدادی از شخصیتهای البانی که به این مهمانی دعوت شده بودند دعوت انها را رد کرده بودند ودر جواب گفته بودند که البانی هم مثل عراق اشغال ارام میشود به دست این سازمان وبدون شک جای تاخت وتاز این سازمان میشود
اما نکته بیسار جالب وشاید خنده دار این است که این جابجایی را مریم رجوی یک پیروزی میداند وبه انها نوید پیروزی وامادگی با تمام قوا به خانه سالمندان میدهد که برای پیروزی نزدیک اماده باشند حال نمیدانیم که سرخود را شیره میمالند یا واقعا در غار به سر میبرند.
همایون کهزادی انجمن یاران ایران

پاریس