دولت سوریه بخاطرقبول پیشنهادات شما بود که ضربه خورد!

دولت سوریه بخاطرقبول پیشنهادات شما بود که ضربه خورد!

۲۸/۱۰/۱۳۹۶

مطبوعات رجویه ، متن سخنرانی رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در روز چهارشنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۱۸ در کالیفورنیا را منتشر کرده  ومنهم خواستم با نقل پارگراف های آن ، نظریات خود را درمورد این سخنرانی – که مسلما افشای ماهیت ضد ملی باندرجوی را هم بهمراه خواهد داشت – ارائه دهم.

” او گفت که نیروهای نظامی آمریکا در سوریه می‌مانند تا مانع بازگشت داعش شوند. وی همچنینی گفت که سوریه با حمایت ایران تبدیل به کشوری سرکش شد “.

آمریکا بالطایف الحیل کوشید که مانع شکست داعش درسوریه شود وتنها زمانی که سر بریده ی دوخبرنگار آمریکائی توسط داعش بنمایش گذاشته شد ، دولت آمریکا باهراس از افکار عمومی ، حمایت خود ازداعش را کم نمود ویا این حمایت ها را بشکل مخفی درآورد!

اخیرا مقامات روسیه ، پرتاب موشک ها از طرف داعش بسوی محمل تجمع نیروهای دولت سوریه ومتحدان آنرا که با هدایت سیستم ماهواره ای آمریکا انجام گرفته افشا نمود و نخست وزیر ترکیه هم گفت که امریکا دراین مورد خودسرانه عمل میکند و ترکیه را درجریان کارش قرار نمیدهد!

دیگر اینکه داعش توسط ارتش سوریه ومتحدان آن شکست خورد ونه آمریکا که حالا ادعا میکند میخواهد مانع بازگشت آن شود!

اگر حمایت آمریکا وشیطنت هایش دربین نباشد ، کسانی را که داعش را درهم کوبیده اند ، قادراند که مانع بازگشت آن هم بشوند!

سپس :

” او تاکید کرد که مصلحت حیاتی واشنگتن در ادامه حضور نظامی و دیپلماتیک سوریه تا پایان بحران این کشور است. تیلرسون با یادآوری آنچه پس از خروج آمریکا از عراق رخ داد گفت که استراتژی آمریکا در این‌باره نگاه داشتن حضور نظامی در سوریه برای تضمین عدم بازگشت داعش است “.

و مصلحت ملت ودولت سوریه بعنوان صاحبان آن کشور چیست؟! آیا انها بعنوان صاحبخانه ، منافع مشترکی با آمریکا دارند ؟! آمریکائی که بعنوان مهمان ناخوانده وشریر در آنجا حضور دارد!

ضمن اینکه همه میدانند که تنها قطع منابع مالی داعش ازطرف شما ، این گروه را متلاشی خواهد کرد!

گروهی که بوجودش آوردید تا بهانه ای برای حضور بیشتر درمنطقه داشته باشید وبا فروش اسلحه ، صاحبان مجتمع نظامی- صنعتی را راضی وفربه تر نمایید !!

درادامه :

” وزیر امور خارجه آمریکا گفت که ایران به عنوان حامی رژیم است، می‌کوشد به منافع آمریکا حمله کند و دور شدن آمریکا از سوریه فرصتی طلایی در اختیار ایران قرار می‌دهد تا وجود خود در سوریه را تقویت کند. پایان دادن به نفوذ شرورانه ایران در سوریه مستلزم رفتن اسد و برپایی یک نظام دموکراتیک است “.

رجوی به نیابت ازطرف این ارباب کبیرخود توضیح دهد که آمریکا با هزاران کیلومتر فاصله ، چه منافع مشروعی  میتواند درسوریه داشته باشد که ایران بخواهد انرا تهدید کند؟!

البته اسد اشتباهات بزرگی داشته که ربطی به تروریزم نداشته واتفاقا کشوری بود که بهنگام شکرآب شدن روابط بین القاعده وآمریکا ، بیشترین اطلاعات را  درمورد القاعده ، دراختیار آمریکا گذاشت!

وهمینطور :

” او درباره رنج‌هایی که ملت سوریه متحمل شد نیز گفت که سوری‌ها بیش از ۵۰ سال است که از حکومت دیکتاتوری [خانواده] اسد رنج می‌برند. سوریه با حمایت ایران تبدیل به کشوری سرکش شد “.

این سیستم آمریکائی بود که قبل از کودتای ۲۸مرداد ۱۹۵۳برعلیه ما ، درسوریه کودتا کرد و حکومت خانواده ی اسد ، حاصل مبارزاتی بود که برعلیه این کودتا ی آمریکائی انجام میشد واتفاقا  دراوایل کار ، مصمم تر از سال های ۱۹۹۰-۲۰۰۰ برای جلوگیری از دست درازی ها اسرائیل بعنوان پادگان نظامی امپریالیزم سه سر بوده است!

بشار اسد ، درزمانی که کم وبیش ازسرکشی ( مقابله ی جدی با تهدیدات اسرائیل ورسیدگی به وضع معیشتی طبقات فرودست  ) دست برداشته بود ،  مورد تهاجم همه جانبه – با تصور اینکه خیلی ضعیف شده ومتحدانش کمک اش نخواهند کرد- قرار گرفت!!

وایضا :

” او بشار اسد را فردی فاسد توصیف کرد که آوازه بدنامی او به همه جهان رسید و از این رو سوری‌ها بر علیه او قیام کردند. رئیس‌ رژیم سوریه با به کارگیری تسلیحات شیمیایی، خطوط قرمز را رد کرد و سیاست پاکسازی قومی در پیش گرفت “.

دراینجا مسئله ای که اغلب فراموش می شود ، بهتر است که باز شود :

حکومت بشار اسد یک حکومت نسبتا سکولار بود وتلاش نداشت که پایه های اجتماعی خود را بر جریانات مذهبی بگذارد و آزادی های کمی هم برای احزاب دیگر باقی گذاشته بود!

دراصل پایگاه اجتماعی اصلی اسد ، کارگران ومعلمان بودند که او دردهه ی ۹۰ این پایگاه خود را با نرد عشق باختن با آمریکا وصندوق بین المللی پول وبانک جهانی وعمل به توصیه ی آنها – که این توصیه ها بردستمزد این اقشار فشار فراوان وارد کرد- تضعیف نمود وموجب حرکات اعتراضی مردمی شد!

گروه های مسلح وسازمان یافته ، سریعا وارد میدان شده و جایی برای مردم معترض جز رفتن به خانه های خود باقی نگذاشتند وبدین ترتیب تظاهرات مدنی ای که بیشتر ازطرف پایگاه اجتماعی قبلی خود اسد ترتیب داده شده بود، صحنه را رها کرد و زمانی که اسد بخود آمد که اشتباهات خود را جبران کند ، آمریکا وصده ها هزار تروریستی که به سوریه اعزام شده بودند ، این فرصت را بدو ندادند وشد آنچه که آمریکا میخواست وبنفع مردم سوریه نبود که بشود!

بدین ترتیب ، میتوان نتیجه گرفت که حکومت بشار اسد ، نخستین ضربه را ازمغازلاتی خورد که با آمریکا کرد ووزیر خارجه ی آمریکا، این موضوع رابهتر از همه کس میداند ولی بصلاح سلطه گران که او یکی ازسخنگویان آنست ، نمیداند که راستگویی پیشه کند!

اتهام استفاده از سلاح های شیمیایی به گروه های  تکفیری وتروریستی مورد حمایت آمریکا ودنباله هایش وارد است تا رژیم اسد که حسن نیت نشان داده و سلاح های شمیایی خود را تحویل داد که البته درد آمریکا این نبود  و  بدین خاطر سبب نشد که آمریکا ازتجاوزکاری هایش دست بردارد!

ونیز :

” وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که نمی‌توان موافق بقای بشار اسدی که ملت خود را می‌کشد، بود. با این حال او گفت که سوریه برای بازسازی دوباره سال‌های طولانی در پیش دارد و آمریکا نمی‌تواند هیچ کمکی به بازسازی مجدد مناطق تحت سیطره اسد بکند “.

 درمقام مقایسه ، درمیان کشورهای اسلامی ، بیشترین تسامح درمورد ادیان ومذاهب  در سوریه اعمال میشد وبنابراین کشتن مردم بصورتی که تیلرسون مدعی شده، حقیقت ندارد!

مردم سوریه درجنگی که شما ها برافروختید ، کشته میشوند  وبا تجربه ای که بدست آورده اند ، تصور نمیرود که  توقع بازسازی سوریه ازطرف شما را داشته باشند!

پافشاری شما برای رفتن اسد ، دخالت بسیاروقیحانه درامور داخلی یک کشور عضو رسمی سازمان ملل متحد است و آرزو میکنم که زمانی برسد که اینگونه دخالت ها بدون مجازات باقی نماند!

سرنوشت بشار اسد را تنها وتنها مردم سوریه هستند که باید تعیین کنند!

صابر

ایران اینترلیتک