رئیس جمهور محترم البانی

رئیس جمهور محترم البانی

با سلام واحترامات فراوان
بعنوان یه عضو سابق این سازمان که سالیان سال بهترین دوران زندگیم را در این سازمان در اسارت به سر برده ودردها ورنجهای بسیار متحمل شده وبه همه چیز این سازمان اگاه هستم لذا
انتخاب شما به عنوان رئیس جمهور البانی را تبریک گفته وامیدواریم که برای کشور تان بهترین ها را به ارمغان اورده باشید
هما نطور که در جریان هستید ومیدانید نیمی از اعضای سازمان مجاهدین در کشور شما زندگی میکنند به همین خاطر لازم میدانستم که سوابق وجنایتهای این سازمان را برای رئیس جمهور جدید که اینده کشورش را در دست دارد به اطلاع برسانیم که کشور شما خدایی ناکرده مانند عراق گرفتار جنگهای داخلی وتاخت وتاز این سازمان شود
سازمانی که در کشور شما زندگی میکند یک سازمان تروریستی بوده واگر سوابق انها را به دقت مطالعه کرده باشید این سازمان در هرجایی که پا گذاشته ان کشور را وارد جنگهایی داخلی یا بیرونی کرده است
زمانی که این فرقه در اشرف مسقر بود علاوه بر جنگ با ایران همزمان در چند جبهه دیگر نیز درگیر جنگ بود از یک طرف با کردهای عراق واز یک طرف با احزاب داخلی عراق وسرکوب انها به دستور شخص صدام حسین وهمزمان در کشورهای اروپایی نیز فعالیت سیاسی میکرد
سازمانی که در کشور شما زندگی میکند قبل از خروج از خاک ایران عملیاتهای فراوانی در خاک ایران داشت از جمله ترور شخصیتها انهدام وبمب گذاری امکان این سازمانی بود که در ایران زندگی میکرد وبر علیه ایران جنایات
وقتی که هم به عراق امدند شروع به وطن فروشی و دادن اطلاعات به دولت صدام حسین کردند وبه همین خاطر صدام حسین تمام امکانات جنگی وتروریستی واطلاعاتی را در اختیار انها گذاشت
در جنگ با کردهای عراق بی رحمانه کودکان وزنان را زیر تانکهای خود کشته واز دولت عراق حمایت کردند
بعد از سرنگونی اربابشان صدام در خاک عراق شروع به تشکیل حزبهایی کردند که نتیجه ان را همگان میدانند که هیچگاه قابل جبران نیست وهنوز این درگیریها ادامه دارد
در داخل اشرف فرمانروای میکرند وکسی حق هیچ گونه اعتراض یا حرفی را نداشتند وهیچکس از خودش اختیاری نداشت در غیر این صورت یا باید جانش را از دست میداد یا باید شکنجه وازار واذیت میشد وحتی در حال حاضر که کشور شما هستند افراد اسیر هیچ گونه حق انتخابی را ندارند
اقای زئیس جمهور ایا شما اگر بخاطر اینده کشورتان نبود این مسولیت بزرگ را قبول میکردید ایا این مسولیت چیزی جز خدمت به مردم وکشورت نیست لذا از شما رئیس جمهور محترم میخواهیم که نگذارید کشورتان مانند عراق دچار جنگهای داخلی وحزبی شود نگذارید کشورتان جای تاخت وتاز تروریستها شود
این سازمان شگردهای خاص خود را برای نفوذ در کشور شما را دارد وباید اگاه باشید از این حیله گریهای این سازمان فریب نخورید که به ناگاه چشم باز کرده کشورتان به دردهای عراق دچار شده
با تشکر همایون کهزادی انجمن یاران ایران