سناتور فرانسوی: حضور ایران در صحنه جهانی برای عربستان غیر قابل تحمل است

سناتور فرانسوی: حضور ایران در صحنه جهانی برای عربستان غیر قابل تحمل است

عربستان با حس طردشدگي و رانده شدگي از طرف آمريکا احساس مي‌کند که با تبديل شدن به يک متحدِ ثانويه براي واشنگتن، از جايگاه قبلي خود تنزل کرده است.

«ناتالي گوله» (Nathalie Goulet) سناتور و نائب رئيس کميته روابط خارجه سناي فرانسه در يادداشتي اختصاصي که در اختيار خبرگزاري تسنيم قرار داد، به تحليل آخرين وضعيت منطقه خاورميانه در پي اعدام شيخ النمر توسط عربستان و قطع روابط ديپلماتيک رياض و تهران پرداخت. گوله در يادداشت خود نوشته است:

جنگ اقتصادي و برتري جويي در پشت پرده مذهب
در پشت اختلاف نظرهاي اعتقادي و مذهبي و خصومت آبا و اجدادي و غير منطقي بين ايران و عربستان سعودي نوعي کشمکش، برتري جويي غرورآميز و يک مبارزه اقتصادي نيز پنهان شده است.

کشورهاي حوزه خليج فارس و در رأس آنها عربستان سعودي هيچگاه توافق هسته‌اي ايران را مورد قبول قرار ندادند و در اين مورد همچنان خشم و نارضايتي خود را نسبت به آمريکا حفظ کرده‌اند.

از طرف ديگر ضرورت ايجاب کرد که پادشاهي وهابي نه تنها مجبور به مبارزه بر عليه داعش شود بلکه ثابت کند که مبارزه با داعش خواست واقعي عربستان نيز بوده است، هرچند که خودش سرمايه گزار تاريخي داعش بوده است.

بنابراين عربستان عالوه بر مجازات‌هاي متعدد اعدام در آغاز سال جاري ميلادي، مجبور شد ائتلافي قدرتمند از 34 را کشورتشکيل دهد.

در اين شرق پيچيده هيچ چيز تصادفي نيست، عربستان سعودي خوب مي‌دانست که با اعدام يک شيخ شيعه مخالف رژيم، نه تنها باعث تحريک خشم و تظاهرات در خيابانهاي تهران خواهد شد بلکه خشم اقليتهاي شيعه منطقه همچون بحرين، يمن و لبنان را هم بر خواهد انگيخت. اين يک حرکت حساب شده از طرف عربستان سعودي براي تحريک رقيب بزرگ خود، ايران بود. اين در حاليست که ايران براي بازگشت به قلب صحنه سياست جهاني در تلاش است و تهران نيز تبديل به گذرگاه اجتناب ناپذير سياستمداران، جهانگردان و بازرگانان شده است.

عربستان گرفتار يک سيستم حکومتي پيچيده
احيا و باز گشت ايران به صحنه جهاني براي عربستان غير قابل تحمل است. در حالي که عربستان سعودي مواجه با يک کسري بودجه تاريخي به ميزان 78 ميليارد دلار، برابر با با 20 درصد از توليد ناخالص داخلي خود شده است، ايران به زودي به بيش از يکصد ميليارد دلار از دارايي‌هاي مسدود شده خود در جهان دست پيدا خواهد کرد.

عربستان سعودي در يک سيستم حکومتي بسيار پيچيده عمل مي‌کند. عربستان با حس طردشدگي و رانده شدگي از طرف آمريکا احساس مي‌کند که با تبديل شدن به متحد ثانويه آمريکا از جايگاه قبلي خود نزول کرده است. بنابراين عربستان مجبور است که ثابت کند که واقعا مي‌خواهد بر عليه تروريست مبارزه کند. از طرفي با اعدام يک رهبر شيعه و با تحريک تمام شيعه ها نشان داد که مي‌خواهد کنترل خليج فارس را به دست گيرد، خليجي که از نظر عربستان نمي‌تواند خليج فارس باشد.

رئيس جمهوري ايران، بسيارخوب عمل کرد، اما تمام کليدها را در دست ندارد
در مقابل شرايط بوجود آمده حسن روحاني با درايت عمل کرد، اونه تنها تظاهرات غير مجاز را محکوم کرد بلکه تعدادي را نيز دستگير و براي جلوگيري از وخامت اوضاع تمام تلاش خود را کرد. مسلما روحاني نمي‌تواند اجازه دهد که تمام تلاشهاي چند ساله و منافع حاصله از توافق هسته‌اي به هدر رود، اما او تمام کليدها را در دست ندارد.

اگرچه آمريکا نيز به گونه‌اي مخالفت خود را با دولت عربستان ابراز کرده است، اما استراتژي سعودي‌ها روشن است: تخريب قدم به قدم فرايند بازگشت ايران به صحنه بين املللي جهاني؛ براي اين منظور عربستان نه تنها سعي در مشارکت با پادشاهي‌هاي خليج فارس را دارد بلکه سعي در همکاري با ترکيه و خصوصا اسرائيل را نيز دارد. به قولي «دشمنانِ دشمنانِ ما، دوستانِ ما هستند»، ظاهرا اين اصطلاح در سطح دولت‌ها نيز عمل مي‌کند.

خاورميانه، منطقه‌اي بسيار نظامي‌شده
فقط اندکي تحريک براي منطقه‌اي که در حال حاضر بسيار نظامي شده کافي است تا آتشي شعله‌ور شود، يا به شکل مستقيم يا از طريق واسطه‌هايي که ايران قادر به کنترل آنها نيست، اگرچه نفوذ ايران قوي و واقعي است، اما در حال حاضر ايران نه تنها بر عمليات شبهه نظاميان يمن، بلکه بر حزب الله، اقليت شيعه عربستان و اقليت شيعه بحرين نيز کنترل لازم را ندارد، من شک دارم که روحاني بتواند مدت زمان زيادي از جنگهاي اين گروه‌هاي خارجي اجتناب کند و همزمان نيز در سطح ملي مخالفان محافظه‌کار را در ايران کنترل کند.

بيم آن مي‌رود که همانند زمان جنگ بين ايران و عراق، جهان غرب از رقباي ايران که در رأس آنها اسرائيل قرار دارد حمايت کند. به نظر مي‌رسد که سکوت ناراحت کننده سفرا اين نکته را تاييد مي‌کند.

اما امروز جهان براي مبارزه با داعش به وحدت نياز دارد و ما شاهد افزايش بي جهت يک فشار ديپلماتيک در ايران و عربستان هستيم. تمام تعادل و ثبات اين منطقه استراتژيک در خطر است. به نظر مي‌رسد که فروشندگان اسلحه روزهاي خوبي در پيش رو دارند.

اما بايد از تمام عوامل تشديد کننده جنگ‌هاي فرقه‌اي بين شيعه و سني اجتناب کنيم، چيزي که هم اکنون در حال شکل گيري در مقابل چشمانمان هست‌، شايد در نهايت بر عليه خود ما بازي شود و دامنه آتش آن از اين هم فراتر رود.

منبع:آخرین خبر