شوی تبلیغاتی دروغین رجوی

شوی تبلیغاتی دروغین رجوی

منافقین هر ساله به مناسبت سالگرد ۳۰ خرداد۱۳۶۰ آغاز عملیاتهای تروریستی مراسمی را در پاریس ترتیب می‌ دهند و برای پرجمعیت نشان دادن این مراسم با روش‌ها مختلف به دعوت از پناهندگان، دانشجویان و حتی کارتن.
خواب‌های اروپایی در ازای پرداخت مقداری پول و غذا می ‌پردازند عوامل این فرقه برای کشاندن سیاهی لشگر
به سالن ویلپنت همواره به روش های عجیب و غریب متوسل می شوند دستگاه تبلیغاتی رجوی از هفته ها پیش
برنامه هایش را حول عوامفریبی، بزرگنمایی و دروغپراکنی در رابطه با سیرک تکراری رجوی با حضور
حامیان بازنشسته اجاره ای و هواداران رنگارنگ کرایه ای به پیش می برد.ناگفته نماند که امسال حظور اعراب مختلف وسوریها نیز به چشم میخورد البته ماهیت شیادی و شعبده بازی
رجوی برای خودی و بیگانه عیان است. خیمه شب بازی و آب در هاون کوبیدن رجوی بار دیگر تکرار می شود
البته شاید امسال خبر زنده شدن رجوی را نیز اینبار از زبان ملک سلیمان عربستان دوست داشتی سازمان بشنوید
زیرا در میان خبرها خبر از کمکهای بسیار کلان برای این مراسم از عربستان در حال ارسال است
رجوی، طبق معمول با طرح و ترفندهای مختلف و رایج، جمعی را با وعده حل مسئله پناهندگی و عده ای را به
صرف شام و شیرینی دسته ای را با وعده سرخرمن و حامیان و لابیان آمریکایی- اسرائیلی را با پرداخت مبالغ کلان دلار و یورو به پاریس می کشناد همچنین از کشور دوست داشتنی سازمان یعنی عربستان
سالهای قبل عوامل فرقه برای شلوغ کردن مراسمشان از طرفداران اجاره ای استفاده می کردند. بدین معنی که با
پردخت هزینه های ایاب و ذهاب به متقاضیان پناهندگی از کشورهای آفریقایی و گاها دانشجویان اروپای شرقی و
تحت عنوان شرکت در یک همایش حقوق بشری و و عده تور تفریحی در پاریس عده ای غیر ایرانی را به
ویلپنت، محل برگزاری مراسم می کشاندند و به شکل مضحکی سعی می کردند وانمود کنند آنها طرفدار فرقه مجاهدین خلق هستند
اما امسال با سالهای دیگر فرق میکند زیرا بیشتر دعوت شدگان از سوری ها وعراقیها یی هستند که با داعش
دستشان در یک کاسه است به نظر میرسد که دعوت شده ها باید بیشتر از اینکه به فکر شعار باشند به فکر جان خودشان باشند
محمود سپاهی انجمن یاران ایران