هشتمین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

هشتمین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

هشتمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه نوامبر 2017 – به زبان فرانسه به نام «Qui se RessembleS’assemble  » (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در 8 صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

 

شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال دوایز فرانسه» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد.

شمارۀ هشتم این مجله (شمارۀ ماه نوامبر 2017) شامل مطالب زیر می باشد:

1-      گزارش خبری شرکت هیأتی از جداشدگان سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) در کنفرانس «اروپای متحد علیه تروریسم» در پارلمان فرانسه و دیدار و گفتگوی اعضای هیأت با نمایندگان پارلمانهای فرانسه و اروپا که در این کنفرانس شرکت و سخنرانی کردند.

2- گزارش خبری شرکت و سخنرانی هیأتی از جداشدگان سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) در کنفرانس اتحادیۀ اروپا در شهر ماستریخت هلند و دیدار و گفتگوی اعضای هیأت با نمایندگان پارلمان اروپا و شخصیتها و رؤسای احزاب شرکت کننده در کنفرانس.

3- گزارش خبری شرکت و سخنرانی هیأتی از جداشدگان سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) در کنفرانس سازمان یونسکو در پارلمان اروپا در بروکسل در مورد «پناهندگان خاورمیانه و آموزش کودکان آنها» و دیدار و گفتگوی اعضای هیأت با نماینگان پارلمان اروپا و مسئولین نمایندگیهای یونسکو در کشورهای عربی و اروپایی شرکت کننده در کنفرانس.

4- مقالۀ خاطرات یکی از جداشدگان فرقۀ رجوی در آلبانی در مورد عدم اجرای دستور فرماندهان و سران فرقه مبنی بر سنگباران کردن خانواده ها که دم در اشرف برای دیدار فرزندانشان جمع می شدند.

متن این شماره از نشریۀ انجمن به زبان فرانسه و نیز شماره های گذشته در سند پ د اف در زیر به ترتیب شماره آمده است که می توانید دانلود کرده و ببینید و در توزیع آن بین فرانسوی زبانها سهیم شوید.

انجمن یاران ایران

دانلود شمارۀ جدید نشریۀ فرانسوی (شماره 8 – ماه نوامبر 2017)

لینگ شماره های گذشته:

دانلود نشریۀ فرانسوی شماره یک (آوریل 2017)

دانلود نشریۀ فرانسوی شماره دو (ماه مه 2017)

دانلود نشریۀ فرانسوی شماره سه

دانلود نشریۀ فرانسوی شماره چهار (ماه ژوئیۀ 2017)

دانلود نشریۀ فرانسوی شماره پنج (ماه اوت 2017)

لینگ دانلود نشریۀ فرانسوی (شماره 6) – ماه سپتامبر 2017

دانلود شمارۀ نشریۀ فرانسوی (شماره 7 – ماه اکتبر 2017)