هشدار به اسیران البانی

هشدار به اسیران البانی

دوستان عزیزی که در چنگالهای این فرقه همچنان اسیر هستید آیا تجربه چندین ساله عراق را فراموش کرده‌اید آیا زندانهای اِسکان را از یاد برده‌اید آیا عملیات جاری وغسل هفتگی کارهای شبانه روزی وصبحگاه وشامگاه چطور آیا بیدار باش ودستور وحرف زور فرماندهان فراموش کرده‌اید آیا تعهدهای پیاپی مسعود رجوی ووعده های دروغینش را بیاد ندارید  مگر بیاد ندارید در اشرف بخاطر اینکه بتوانند هر بلایی سر ماها بیاورند اشرف را در چه جایی درست کردند همه این‌ها را بیاد دارید ولی باز میخواهید فریب حرفهای مریم رجوی را بخورید آیا برایتان سؤال نشده است چرا باید در بیرون از شهر مقر درست کند ما که نه تانک وتوپی داریم ونه ساز وبرگ نظامی پس چه لزومی دارد که میخواهند ما را به آنجا ببرند اری یک هدف بیشتر ندارند وان این است که بتوانند با دست باز هر بلایی که خواستند سر کسانی که فکر جدایی در سر دارند بیاورند واب از آب تکان نخورد وصدای شما به گوش کسی نرسد از این رو از شما میخواهم که تعهدنامه باطل اعلام کنید.

وسرنوشت خودتان را خودتان رقم بزنید نگذارید دوباره سران فرقه بلاهایی را که در اشرف دور از چشم ارگانهای بین امللی برستان آوردند حال در البانی تکرار کنند اگر نمیدانید این رابدانید که کمیساریا نزد سران فرقه رفته واز آن‌ها خواسه که مجدداً از شما سؤال شود اما آن‌ها موافقت نکرده اند این دقیقاً همان کاری است که سالیان قبل در اشرف بر سر همه ماها آوردند وهیچگاه خبردار نشدیم آیا به نظرتان این جابجایی وانهم دور از شهر ودر کنار دریا هدفی جز این است که دیگر کسی فکر فرار یا جدایی به سرش نزند این رابدانید که اگر به مکان جدید یعنی اشرف سه بروید دیگر راهی بدون بازگشت در انتظار شماست پس دست رد را بر سینه سران فرقه بزنید وسرنوشت خودتان را در دست بگیرید نگذارید دوباره اسیر این فرقه شوید.

 

سعید ناصری