واکنش مردم در شبکه های اجتماعی به مزدور مریم رجوی و بقایای صدام (#خفه_شو)ا

واکنش مردم در شبکه های اجتماعی به مزدور مریم رجوی و بقایای صدام (#خفه_شو)ا

در چند روز گذشته در داخل ایران مردم در اعتراض به گرانی و اختلاس و … در چند شهر تجمعات اعتراضی دارند که این اتفاق در همه جای دنیا عادی و اتفاق می افتد که به گرانی و بیکاری و … اعتراض می کنند و در ایران هم این اتفاق افتاده و حق مردم که مطالبات خود را مطرح کنند .

اما با شروع این اعتراضات مردمی بلافاصله فرقه رجوی داعشی و یک دوجین وظن فروش بد نام  با صادر کردن اطلاعیه های مختلف مرده خوری و موج سواری بر روی خواسته های مردم را شروع کردند که فرقه رجوی داعشی بطوری ابلهانه و شیادانه شامورته بازی به اوج رساند و حتا به اسم مرحوم رجوی روح پلید هم  اطلاعیه صادر کرد و خواهان درست کردن یگان و هزار اشرف در داخل ایران شد !

  رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی با صدور اطلاعیه های مختلف موج سواری و مرده خوری را با قمپوز در کردن ؛ فرمان صادر کردن به اوج رسانده اند .

اما واقعیت چیست ؟

اینکه در داخل ایران مردم مطالباتی دارند روی این هیچ شکی نیست . هیچ کس هم ان را انکار نمی کند .

فرقه رجوی داعشی با تمام شیادی و شامورته بازی به میدان امده تا روی مطالبات مردم موج سواری کند  واتفاقات داخل ایران را به اسم خود مصادره کند .

اما انچه تا به امروز در داخل ایران و در بین ایرانیان خارج کور دیده شده قابل توجه می باشد .

تا به امروز در داخل ایران حتا یک نفر از این فرقه تروریستی وطن فروش یک اسم هم نبرده و این نشان دهنده اینکه فرقه رجوی داعشی که دشمن ایران و ایرانی هست در میان مردم ایران منفور بوده و حتا معترضان به وضعیت معیشتی و … حاضر نیستند  از این فرقه تروریستی که سابقه ترور ؛ وطن فروشی ؛ جاسوسی ؛  همکاری با صدام ملعون  ؛ شکنجه و زندان اعضاء خود؛ همکاری با جنایتکاران جنگی امریکائی و شیوخ مرتجع عرب  ؛  را در پرونده خود دارد اسمی ببرند .

صدور اطلاعیه های قمپوزی به اسم رجوی ثابت می کند که رجوی واقعآ مرحوم شده وگرنه اگر یک در هزار این مردک زنده بود بهترین زمان بود که از سوراخ موش بیرون می امد و مثل گذشته بعنوان رهبر عقیدتی ؛ مسئول اول شورا ؛ فرمانده کل ارتش ازادیبخش به گل نشسته ؛ رهبر انقلاب نوین و قدیم ایران ابراز وجود می کرد .

عدم حضور وجودی یا تصویری  رجوی داعشی در این موقعیت که ادعا می کند رژیم در حال سرنگونی هست نشان می دهد که گفته ترکی الفیصل درست بوده و رجوی داعشی مرحوم شده .

در خارج از ایران هم اکثر ایرانیانی که خبرها را از طریق کانالها و سایتهای مجازی دنبال می کنند بصورت یکصدا با پخش یک عکس از مریم قجر داعشی عکس العمل جالبی به یاوه های مریم قجر داعشی نشان داده  و گفته اند : تو خفه شو !

این واکنش به خوبی نشان می دهد که ایرانیان در هر کجا باشند با هر عقیده و مرام ؛ طرز تفکر به فرقه رجوی داعشی  به وطن فروشان و تروریستها ؛ جاسوسان و …  اجازه نخواهند داد از مردم ایران برای منافع کثیف و پلید خود سوء استفاده کنند .

 ما شاهد بودیم که مرحوم روح پلید رجوی و مریم قجر  داعشی در نشستهای داخلی روی سن بارها بارها مردم ایران را مردم خاتمی زده ؛ مردم بی غیرت ؛ مردم بی بخار و … خطاب می کردند و شخص رجوی روح پلید روی سن کلت اهدائی صدام ملعون به کمر بسته بود داد می زد مردم خاتمی زده شده اند مردم بی غیرت شده اند ! دانشجو ؛ دکتر ؛ مهندسی که به دنبال خاتمی راه افتاده را باید چسباند به سینه دیوار و به رگبار بست .

راستی حال چه شده همان مردم بی غیرت و بی بخار را به سرنگون کردن رژیم دعوت می کنید و خلق قهرمان ؛ بپا خواسته و … لقب می دهید !

نکته اخر هم بگویم مطمئن هستم که  قمپوز در کردنهای بیهوده شما تروریستها ؛ وطن فروشان ؛ جاسوسان ؛ شکنجه گران و زندانبانان که دست در دست دشمنان ایران و ایرانی دارید و افسارتان در دست سرویسهای جاسوسی اسرائیل و شیوخ مرتجع عرب هست  نهایت می خواهید ایران را مثل سوریه ؛ عراق ؛ افغانستان و لیبی و.. تبدیل  کنید تا به نیات پلید و کثیف خود برسید .  قمپوز در کردن شما به ضرر ملت ایران و معترضان که خواسته های به حق دارند تمام خواهد شد و برای اینکه  مارک همکاری با دشمن ایران و ایرانی تروریستها را نخورند مجبور خواهند شد سکوت کنند به نفع ملت ایران هست که  شما خفه شوید .

پاریس : محمد رزاقی