وحشت مریم رجوی از افراد رها شده از سازمان مجاهدین (فرقه رجوی)

وحشت مریم رجوی از افراد رها شده از سازمان مجاهدین (فرقه رجوی)

محمد هاشمی (مستعار) – بنیاد خانواده سحر، تیرانا، آلبانی، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۸

بنا به خبر موثقی که یکی از دوستانم در داخل فرقه رجوی به ما داد موضوع از این قرار است که از آنجا که کمیساریا قول داده که مستمری ماهانه افراد جدا شده از فرقه رجوی را مستقیما هر ماه به حسابمان بریزد، و ما هم دیگر حاضر نشدیم مستمری با هزار تحقیر و تهمت از فرقه بگیریم، فرقه رجوی به وحشت افتاده است که مبادا دست ما برای افشاگری باز شود.

فرقه می داند که ما با برخی از دوستانمان که هنوز در تشکیلات رجوی اسیر هستند ارتباط داریم. این برای مریم رجوی و تشکیلاتش قابل تحمل نیست و مثل مار زخم خورده به خودش می پیچد.

مریم رجوی خوب میداند که ما دستمان بازتر شده و تمام دروغهایی که رجوی در درون تشکیلات به خورد افراد می داد را فاش میکنیم تا همه بدانند که حرفهای رجوی برای جلوگیری از جداشدن چقدر فریبکارانه است.

الان در درون فرقه رجوی تعداد زیادی خواهان جدایی هستند. فرقه تابحال از حربه مستمری استفاده می کرد و آنها را می ترساند و به افراد از دنیا بی خبر گفته بود که هر کس فرار کند، یا خارج از کادر ما تنظیم و اقدام نماید، هیچ مستمری به او داده نمیشود و باید در پارک بخوابد و از گرسنگی بمیرد.

ما هم برای کمک به دوستانمان برای آزادی از تشکیلات در هر کجا به آنها اطلاع میدهیم که بدانند دیگر ترس نداشته باشند و مستمری دادن مجاهدین خلق کنار رفته و مستمری را کمیساریا بدون قید و شرط میدهد.

مریم رجوی بهتر از هر کس دیگر می داند که این موضوع باعث ریزش نیرو و بهم ریختگی بیشتر در تشکیلات میشود. البته خبر رسیده که مریم هم سراسیمه برای فرماندهان نیرویی پیام فرستاده که با توجه به اینکه افراد جدا شده دستشان برای رابطه با افراد درون فرقه باز شده، لذا فقط ترددات ضروری و پزشکی به شکل خیلی محدود با نفر همراه از لایه های بالا مجاز است.

ما نجات یافتگان به مریم رجوی گفته بودیم که روزی روی سرت آوار میشویم، حالا دیدی که ما صحنه را بردیم، حالا نوبت ماست که با دست باز افراد اسیر در تشکیلات را آگاه سازیم و آنها را از زیر یوغ تو رها بکنیم. محدودیت در تردد هم چاره کار مریم رجوی نیست چون کلا دوران این تشکیلات فرقه ای به پایان رسیده و همه مشاهده می کنند که در حال اضمحلال است.

در روزهای آینده خبرهای تکمیلی را برایتان خواهم نوشت.

نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی – محمد هاشمی