چراسازمان مقر خو را در بیرون از شهر انتخاب کرد

چراسازمان مقر خو را در بیرون از شهر انتخاب کرد

 

 

البته باید این را بدانید که این یکی از شگردهای این سازمان است همیشه کارهایش را در مخفی کاری وپنهان انجام میدهد وعلت اصلی آن هم این است که با دست باز بتواند کارهای خودش را پیش ببرد از آنجایی که بیشتر اسیران نه با میل واختیار خودشان آنجا هستند ونه زیر بار حرفهای این فرقه می‌روند وهر روز شاهد خروج بسیاری از آن‌ها هستید به همین خاطر جایی را انتخاب میکند که نیرو هیچ ارتباطی با بیرون نداشته باشد وصدایشان به جایی نرسد وهر کاری که دلشان خواست با نیرو بکنند از روزی که قرار است این اسیران و سران سازمان وفرماندهان به اشرف سه بروند مریم برای آن‌ها تعهدنامه سرنگونی درست کرده که باید آن را امضا کنند تا بتوانند وارد این جهنم جدید بشوند عنوان این تعهدنامه به این شرح میباشد مشی من سرنگونی است کارزار شماره 10 عهدنامه سرنگونی واعلام عضویت بازگشت ناپذیر درخواست انتقال به قرارگاه اشرف 3این تعهدنامه در 10ماده توسط مریم رجوی برای جلوگیری از ریزش نیروها تنظیم شده وباید همگی آن را امضا کنند وبه مقر جدید که در بیرون از شهر است یعنی اشرف سه نقل مکان کنند و اگر کسی این تعهدنامه را امضا کند یعنی دوباره همان مجاهد برگشت ناپذیر می‌شود که خود را برای سرنگونی آماده میکند دقیقاً این همان کاری است که در اشرف انجام شد وهر کسی وارد قرارگاه شد دیگر راه بازگشت به دنیای بیرون را نداشت از این رو باید به اسیرانی که در چنگال این فرقه هستند گفت با امضا کردن این تعهدنامه یعنی غسل هفتگی عملیات جاری کارچند برابر وانقلاب فریب حرفهای آن‌ها را نخورید زیرا بهتر از هرکسی خودتان فریبهای این فرقه را تجربه کرده‌اید ومیدانید مثل سالهای گذشته هیچ خبری نیست هرچند که در عراق باز امیدی بود وتانکی وصدام حسینی وجود داشت اما در البانی با کدام مرز وکدام تانک وتوپ میخواهید دوباره فریب بخورید

همایون کهزادی انجمن یاران ایران