چرا سران فرقه رجوی از گفتن حقایق و واقعیت ها وحشت دارند ؟

چرا سران فرقه رجوی از گفتن حقایق و واقعیت ها وحشت دارند ؟

همانطور که همگان در جریان هستند سازمان فرقه گرای رجوی همواره نه تنها از بیان حقایق و واقعیت ها وحشت دارد بلکه سعی می کند که آنها را صد هشتاد درجه وارونه جلوه دهد . و  در این رابطه نیروهای سازمان و خلق قهرمان و کلا مردم دنیا نباید از واقعیت های موجود بطور خاص در ارتباط با سازمان با خبر باشند و من یادم هست که رجوی همیشه ذر توجیه این کار می گفت نیروها بایستی حداقل اطلاعات را داشته باشند و برای بزرگ نشان دادن اقدامات سازمان هم می گفت می خواهیم دشمن را فریب دهیم البته این دشمن فرضی ایشان کسی جز مردم ایران نبوده و نیست . در این رابطه اگر مروری به گذشته سازمان بیندازید متوجه می شوید که چطور واقعیت ها را کتمان و وارونه جلوه داده و از بروز آنها وحشت داشته و حتی کسانی را که این واقعیت ها را بیان می کنند تهدید به مرگ کرده است . حال برای روشنتر شدن این موضوع به چند نمونه اشاره می کنم .

قبل از اینکه صدام پدر خوانده رجوی سرنگون بشود ما نیروهای نگون بخت را زیر مهیب ترین بمباران ها در طول تاریخ جنگها در بیابانهای عراق تنها گذاشته و مریم رجوی به پاریس گریخت و ما موقعی متوجه شدیم که ایشان فرار کرده است که در پاریس به اتهام پولشویی بازداشت شدند و بعدش تازه سران سازمان در جواب سوال نیروها که چرا قبلا به ما نگفته اید که ایشان به پاریس تشریف برده اند گفتند که شما باید شرم کنید که مریم رجوی در زندان هست و شما هنوز زنده هستید یعنی بدین وسیله نیروها را تحریک می کردند که دست به خودسوزی بزنند .

همچنین بعد از اینکه مرگ رجوی توسط شیخ عربستانی در مراسم سازمان در پاریس اعلام شد . مریم رجوی همواره به هر بهانه ای حتی با تسلیت گفتن یک مرده  بنام جابر زاده به رجوی مرده می خواهد مرگ ایشان را بپوشاند و به نیروها اینطور القاء کند که ایشان نمرده است و هنوز زنده تشریف دارند و از پاسخ دادن به انبوه سولات نیروه در باره  سرنوشت رجوی و اینکه کجاست و چرا هنوز مخفی هست طفره بروند و نیروها را همچنان فریب دهند . چرا که اگر بگوید رجوی مرده است خیلی از نیروهای ساده لوح که فکر می کنند ایشان زنده هستند  دیگر  مریم رجوی را که گماشته رجوی هست به رسمیت نشناسند و سنگ روی سنگ در تشکیلات پوسیده بند نشود و همچنین دیگر در تشکیلات بند نمی شوند و جدا می شوند . لابد اگر هم روزی این مرگ بر ملا شود حتما مریم رجوی با وقاحت منحصر به فردش مثل فرار خودش از عراق یک نشست گذاشته و به نیروها  در پاسخ به سوال شان که چرا مرگش را از ما مخفی کرده اید ؛ می گوید که شما بایستی شرم کنید که رهبر مرده است و شما هنوز زنده هستید .

یا اینکه از ملاقات نیروها با خانواده ها جلوگیری کرده و به دروغ خانواده ها را که بخشی از همان خلق قهرمان هستند که فرقه رجوی به دروغ مدعی مبارزه برای رهایی اش هست می باشند را مزدور و دشمن می پندارد تا مبادا با این ملاقات ها نیروها با واقعیت های بیرون از تشکیلات قرون وسطایی آشنا شوند  و از خواب خرگوشی در غار اصحاب کهف بیدار شده و ساز مخالفت با رجوی را سر دهند .

بله دوستان همه این تلاشهای مذبوحانه برای وارونه جلوه دادن حقایق و کتمان آنها برای اینست که اولا نیروهای سازمان را در بیخبری مطلق نگه دارند تا مبادا با روشن شدن حقایق و واقعیت ها مسئله دار شده و به فکر رهایی از این تشکیلات تار عنکبوتی بیفتند و ثانیا به فریب افکار عمومی پبردازد و خودش را بدین وسیله به دروغ سر پا نشان دهد.

و درست به همین دلیل هست که اکنون همه مقاومت این سازمان فرقه گرا در کمپ تیرانا معطوف شده است به ملاقات با مقامات دولت آلبانی و کمیساریای عالی پناهدگان نیروها را هر چه بیشتر محدود تر کنند و از ملاقات شان با خانوادهای شان جلوگیری کنند و با نشست های طولانی مغز شویی نیروها را متقاعد کنند که سازمان نه تنها در آستانه فروپاشی نیست بلکه در اوج قله هست و همین روزها هست که توسط عربستان و اسراییل و آمریکا این حکومت ایران سرنگون شود و ارتش مرده خور سازمان به قدرت برسد .

ولی در اینجا خطاب به خانم عضدانلو  بایستی یاد آور شوم که در عصر ارتباطات دیگر فصل فریب افکار و جلوگیری از درز واقعیت ها و حقایق با وارونه گویی به سر رسیده است و شما دیگر نمی توانید همچنان نیروهای سازمان را با دروغ و دغل و نگفتن واقعیتها دست به سر کرده و فریب داده و همچنان آنها را در بی خبری مطلق نگه دارید و به همین دلیل هم هست که ما این روزها شاهد موج رو به افزایش ریزش نیرویی در کمپ تیرانا هستیم .

بنابر این به تهدید های توخالی ترامپ و ائتلاف عربستان و اسراییل در منطقه علیه ایران دل خوش نباشید و همچنین خوشبین نباشید که تا ابد می توانید نیروها را در بیخبری مطلق نگه داشته و مرگ شوهر تان را نه تنها اعلام نکنید بلکه به هر بهانه ای سعی کنید وانمود کنید که ایشان همچنان زنده تشریف دارند .

 علی جهانی، وبلاگ آیینه، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۷