ابراز نگرانی وهمدردی مریم رجوی با زلزله زده ها

ابراز نگرانی وهمدردی مریم رجوی با زلزله زده ها

ابراز نگرانی وهمدردی مریم رجوی با زلزله زده ها بعد از زلزله غرب کشور مریم رجوی  از جوانان میخواست که به کمک هموطنان خود بروند هرچند که کسی حرفهایش را فکر نکنم تا الان شنیده باشد واصلا کسی نه میخواهد ونه دوست دارد صدای اینها را بشنوند وفکر کنم فردا به پای خود بگذارد که […]

انشعاب درفرقه

انشعاب درفرقه

  همانطور که میدانید نصف اعضای سازمان طی چند ماه گذشته از این فرقه جدا شده وبه دنبال زندگی خود رفته اند ونصف دیگر خواهان جدا از این فرقه هستندهرچند که این فرقه با خروج انها موافقت نکرده ونمیکند زیرا بیشتر این افراد از رده های بالای سازمان هستند وامکان ندارد که سران سازمان موافقت […]

آیا رفت وآمدهای مکرر مریم رجوی به البانی میتواند دردی را دوا کند؟

آیا رفت وآمدهای مکرر مریم رجوی به البانی میتواند دردی را دوا کند؟

آیا رفت وآمدهای مکرر مریم رجوی به آلبانی میتواند دردی را دوا کند؟ همانطوری که میدانید این روزها مریم رجوی برای جلوگیری ازفروپاشی وریزش نیروهایش درالبانی بسیار نگران است وتقریبا هر ماه چند هفته در البانی مشغول نشست وبحث وبرسی برای جلوگیری از موج ریزشها درالبانی هست چون این روزها تعداد زیادی از اسیران که […]

هشتمین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

هشتمین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

هشتمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه نوامبر 2017 – به زبان فرانسه به نام «Qui se RessembleS’assemble  » (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در 8 صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه […]